webinar register page

Webinar banner
Cymru Awards: The Sessions - Actors in Converation / Gwobrau Cymru: Y Sesiynau - Actorion mewn Sgwrs
This year’s nominees will discuss how they approached their performances, preparation for the project and the challenges in bringing these powerful performers to our screens.

Speakers:
DAFNE KEEN (His Dark Materials)
JONATHAN PRYCE (The Two Popes)
SION DANIEL YOUNG (The Left Behind)

Hosted by Celyn Jones

This event is part of the line-up for Cymru Awards: The Sessions an event-series celebrating nominees and nominated programmes from the British Academy Cymru Awards.

This is the first time the series will be held in Wales and follows popular sessions held preceding the British Academy Television Awards.

Bydd rhai o enwebeion eleni yn trafod sut y gwnaethant paratoi ar gyfer eu perfformiadau a’r prosiect a’r heriau wrth ddod â’r perfformiadau pwerus i’n sgrîn.

Siaradwyr:
DAFNE KEEN (His Dark Materials)
JONATHAN PRYCE (The Two Popes)
SION DANIEL YOUNG (The Left Behind)

Mewn sgwrs gyda Celyn Jones

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen ar gyfer
Gwobrau Cymru: Y Sesiynau, cyfres digwyddiadau sy'n dathlu enwebeion a rhaglenni enwebedig Gobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru.

Dyma'r tro cyntaf i'r gyfres gael ei chynnal yng
Nghymru ac mae'n dilyn sesiynau poblogaidd a gynhelir cyn Gwobrau Teledu'r Academi Brydeinig.

Oct 23, 2020 06:00 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ella Maxwell.