webinar register page

Webinar banner
Cymru Awards: The Sessions - Making a TV Drama / Gwobrau Cymru: Y Sesiynau - Gwneud Drama Deledu
Join us for an in-depth discussion with the producers behind this year’s TV Drama nominations. We’ll be discussing the creative process and challenges involved in producing a successful drama.

Speakers:
ADRIAN BATE (Un Bore Mercher / Keeping Faith)
JANE TRANTER, Executive Producer (His Dark Materials)
NERYS EVANS, Executive Producers (In My Skin)
TRACIE SIMPSON, Producer (The Left Behind)

This event is part of the line-up for Cymru Awards: The Sessions an event-series celebrating nominees and nominated programmes from the British Academy Cymru Awards.

This is the first time the series will be held in Wales and follows popular sessions held preceding the British Academy Television Awards.

Ymunwch â ni am drafodaeth fanwl gyda’r cynhyrchwyr y tu ôl i’r enwebiadau Drama Deledu eleni. Byddwn yn trafod y broses greadigol a'r heriau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu drama lwyddiannus.

Siaradwyr: 
ADRIAN BATE, Cynhyrchydd Gweithredol (Un Bore Mercher / Keeping Faith)
JANE TRANTER, Cynhyrchydd Gweithredol (His Dark Materials)
NERYS EVANS, Cynhyrchydd Gweithredol (In My Skin)
TRACIE SIMPSON, Cynhyrchydd (The Left Behind

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o'r rhaglen ar gyfer
Gwobrau Cymru: Y Sesiynau, cyfres digwyddiadau sy'n dathlu enwebeion a rhaglenni enwebedig Gobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru.

Dyma'r tro cyntaf i'r gyfres gael ei chynnal yng
Nghymru ac mae'n dilyn sesiynau poblogaidd a gynhelir cyn Gwobrau Teledu'r Academi Brydeinig.

Oct 21, 2020 06:00 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ella Maxwell.